រាល់ៗពេលល្ងាច

ទី០១ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍: អល់ឡោះឆ្លើយតប ទៅកាន់អ្នកមានជំនឿ នៅពេលដែលពួកគេសូត្រ វា​(ជំពូកទីមួយរបស់គួរអាន سوره الفاتحه )

យោងតាម:[ការចងក្រង់របស់អ្នកដឹកនាំ អីមុាំម៉ូស្លីម]

អាបូហឺរុយរោះ បានមានប្រសាសន៍ថា ព្យាការី ម៉ូហាម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា “អល់ឡោះ​, បានមាន បន្ទូលថា “ យើងបានបែងចែកការអធិស្ឋានរវាង យើង និងអ្នកបំរើយើង ស្មើៗគ្នា ហើយអ្នកបំរើរបស់យើង នឹង ទទួលបានតាមអ្វី ដែលគេបានស្នើសុំ។”

អល់ឡោះឆ្លើយតប ទៅកាន់អ្នកមានជំនឿនៅពេលដែលពួកគេសូត្រ ជំពូកទី១.

បកប្រែ:

១- ក្នុងនាមអល់ឡេាះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

២ - រាល់ការសរសេីរ គឺចំពេាះអល់ឡេាះដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងពិភពទាំអស់

៣ - ជាម្ចាស់មហាសប្បុរស​ មហាអាណិតស្រលាញ់។​

៤ - ជាស្ដេច(គ្រប់គ្រង)នៃថ្ងៃជំនុំជំរះ(នាពេល បរលោក)

៥ - ចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងគោរពសក្ការៈ ហើយចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងសុំឲ្យជួយ

៦ - សូមទ្រង់មេត្តាជួយចង្អុលបង្ហាញដល់ពួកយើងនូវមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវផងចុះ

៧ - គឺមាគ៌ារបស់បណ្ដាអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទាននៀកម៉ាត់(អ្វីៗដែលអល់ឡេាះប្រទាន)ដល់ពួកគេពុំមែនជា(មាគ៌ា)អ្នកដែលត្រូវគេខឹងសម្បា និងពំុមែនជា(មាគា៌)ពួកដែលវង្វេងឡេីយ

ទី០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:[ការចងក្រង់ក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកដឹកនាំ អាឌ​​ ឌារីមីលេខ:៣៣៨២ ]

អាស់សាពី Ash-Sha`bi បាននិយាយថា`អាបឌុលឡេាះ បិន​ មាស់អូឌ (رضي الله عنه)បាននិយាយថា: "អ្នកណាហើយបានសូត្រ ១០ ឃ្លាចុងក្រោយ របស់ជំពូក:សត្វគេាមួកក្បាល​​(صوره الباكوره) នៅពេលយប់ នោះយប់នោះ បីសាច(សៃតន) Shaytan នឹងមិនចូលក្នុងផ្ទះរបស់ គាត់ឡើយ.

បកប្រែ:​

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

១-អាលីហ្វ ឡាម មីម

២-នេះគឺជាគម្ពីរ(គួរអាន)ដែលគ្មានការសង្ស័យឡើយនៅ ក្នុងវា។ វាគឺជាការចង្អុលបង្ហាញចំពោះបណ្តាអ្នកដែលកោតខ្លាច អល់ឡោះ

៣-គឺបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងប្រការអាថ៌កំបាំង ហើយ ប្រតិបត្តិសឡាត និងបរិច្ចាគមួយចំនួននូវអ្វីដែលយើងបានប្រទាន ឱ្យពួកគេ

៤-និងបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿលើអ្វីដែលគេបានបញ្ចុះឱ្យអ្នក (គម្ពីរគួរអាន) និងអ្វីដែលគេបានបញ្ចុះពីមុនអ្នក(ដូចជា គម្ពីរ តាវរ៉ត គម្ពីរអ៊ីញជីល...) ហើយពួកគេជឿយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះ ថ្ងៃបរលោក

៥-អ្នកទាំងនោះហើយដែលស្ថិតនៅលើការចង្អុលបង្ហាញពី ម្ចាស់របស់ពួកគេ ហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជោគជ័យ

​​​​ទី០ សូត្រ១ដង​

ផលប្រយោជន៍: ការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាពីព្រាយបីសាច។

យោងតាម:[ការចងក្រង់ក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកដឹកនាំ អាឌ​​ ឌារីមីលេខ:៣៣៨២ ]

អាស់សាពី Ash-Sha`bi បាននិយាយថា`អាបឌុលឡេាះ បិន​ មាស់អូឌ (رضي الله عنه)បាននិយាយថា: "អ្នកណាហើយបានសូត្រ ១០ ឃ្លាចុងក្រោយ របស់ជំពូក:សត្វគេាមួកក្បាល​​(صوره الباكوره) នៅពេលយប់ នោះយប់នោះ បីសាច(សៃតន) Shaytan នឹងមិនចូលក្នុងផ្ទះរបស់ គាត់ឡើយ.

បកប្រែ:

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

២៥៥-អល់ឡោះតែមួយគត់ គ្មានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរព សក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដផ្សេងពីទ្រង់ដែលរស់ជាអមតៈដែលជាអ្នកគ្រប់ គ្រងឡើយ។ ទ្រង់មិនងងុយ ហើយក៏មិនគេងដែរ។ អ្វីៗដែលមាន នៅលើមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់។ គ្មាន បុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅចំពោះមុខអល់ឡោះឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ។ ទ្រង់ដឹងនូវអ្វីដែល មាននៅពីមុខ និងនៅពីក្រោយពួកគេ។ ហើយពួកគេមិនដឹងអំពីការ ដឹងរបស់ទ្រង់ឡើយ លើកលែងតែអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយកួរស៊ីរបស់ទ្រង់ទូលំទូលាយនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់ និង ផែនដី។ ហើយការថែរក្សាភពទាំងពីរនោះមិនធ្វើឱ្យទ្រង់លំបាកឡើយ។ ហើយទ្រង់មហាខ្ពង់ខ្ពស់ មហាឧត្តុង្គឧត្តម

២៥៦-គ្មានការបង្ខិតបង្ខំឡើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម។ ពិតាកដណាស់ ការពិតបានបង្ហាញច្បាស់ពីប្រការមិនពិត។ ហេតុនេះអ្នកណាដែលគ្មានជំនឿលើតហ៊្គូត១ តែមានជំនឿលើអល់ឡោះនោះ គេប្រាកដជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវខ្សែដ៏រឹងមាំ(សាសនាអ៊ីស្លាម)ដោយ មិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយ។ ហើយអល់ឡោះមហាឮ មហាដឹង

២៥៧-អល់ឡោះជាអ្នកគាំពារបណ្តាអ្នកដែលមានជំនឿ ដោយ ទ្រង់បញ្ចោញពួកគេពីភាពងងឹត(គ្មានជំនឿ)ទៅកាន់ភាពមានពន្លឺ (មានជំនឿ)។ រីឯពួកដែលគ្មានជំនឿវិញ អ្នកគាំពាររបស់ពួកគេ គឺតហ្គូតដែលពួកវាបញ្ចោញពួកគេពីភាពមានពន្លឺទៅកាន់ភាពងងឹត សូន្យសុង។ ពួកទាំងនេះជាពួកនរកដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងនោះ ជាអមតៈ។

ទី០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍: ការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាពីព្រាយបីសាច។

យោងតាម:[ការចងក្រង់ក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកដឹកនាំ អាឌ​​ ឌារីមីលេខ:៣៣៨២ ]

អាស់សាពី Ash-Sha`bi បាននិយាយថា`អាបឌុលឡេាះ បិន​ មាស់អូឌ (رضي الله عنه)បាននិយាយថា: "អ្នកណាហើយបានសូត្រ ១០ ឃ្លាចុងក្រោយ របស់ជំពូក:សត្វគេាមួកក្បាល​​(صوره الباكوره) នៅពេលយប់ នោះយប់នោះ បីសាច(សៃតន) Shaytan នឹងមិនចូលក្នុងផ្ទះរបស់ គាត់ឡើយ.

បកប្រែ:

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

២៨៤-អ្វីៗដែលមាននៅលើមេឃជាច្រើនជាន់ និងផែនដី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះ។ ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកលាត ត្រដាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នក ឬពួកអ្នកលាក់បាំង វា គឺអល់ឡោះនឹងជំនុំជំរះពួកអ្នកនូវទង្វើនោះ។ ហើយអល់ឡោះ នឹងអភ័យទោសចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនា និងដាក់ ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនា។ ហើយអល់ឡោះ មានអានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់

២៨៥-អ្នកនាំសារ(មូហាំម៉ាត់)មានជំនឿលើអ្វីៗដែលម្ចាស់ របស់គេបានបញ្ចុះមកឱ្យគេ ហើយបណ្តាអ្នកមានជំនឿក៏ដូចគ្នា ដែរ។ ពួកគេទាំងអស់មានជំនឿលើអល់ឡោះនិងបណ្តាម៉ាឡា- អ៊ីកាត់របស់ទ្រង់ និងបណ្តាគម្ពីររបស់ទ្រង់ ហើយនិងបណ្តាអ្នក នាំសាររបស់ទ្រង់។ (ពួកគេបាននិយាយថា) ពួកយើងមិនបែង ចែកអ្នកនាំសារណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនាំសារទាំងឡាយរបស់ អល់ឡោះនោះឡើយ។ ហើយពួកគេបានអះអាងថាៈ ពួកយើង បានឮនិងអនុវត្តតាម(រាល់បទបញ្ជារបស់ទ្រង់)។ ឱម្ចាស់របស់ ពួកយើង! សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឱ្យពួកយើងផង ហើយ ចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ជាកន្លែងវិលត្រឡប់

២៨៦-អល់ឡោះមិនដាក់បន្ទុកលើអ្នកណាម្នាក់ហួសពីលទ្ធភាព របស់គេឡើយ។ អ្នកណាបានសាងអំពើល្អគឺទទួលបានផលល្អ ហើយ អ្នកណាបានសាងអំពើអាក្រក់គឺទទួលបានផលអាក្រក់។ ឱម្ចាស់ របស់ពួកយើង! សូមទ្រង់មេត្តាកុំចាប់កំហុសពួកយើងអ្វី ប្រសិនបើ ពួកយើងបានភ្លេចភ្លាំង ឬជ្រុលជ្រួសដោយអចេតនា។ ឱម្ចាស់របស់ ពួកយើង! សូមទ្រង់មេត្តាកុំដាក់ភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរពេកមកលើពួកយើង ដូចដែលទ្រង់បានដាក់ទៅលើពួកអ្នកជំនាន់មុនពួកយើងអ្វី។ ឱម្ចាស់ របស់ពួកយើង! សូមទ្រង់មេត្តាកុំដាក់បន្ទុកលើពួកយើងនូវអ្វីដែល គ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ពួកយើងនឹងធ្វើវា។ ហើយសូមទ្រង់មេត្តា អធ្យាស្រ័យដល់ពួកយើង និងអភ័យទោសដល់ពួកយើងនិងអាណិត ស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងផង។ ទ្រង់គឺជាអ្នកគាំពារពួកយើង ដូច្នេះសូម ទ្រង់មេត្តាជួយពួកយើងឱ្យមានជ័យជំនះលើក្រុមដែលប្រឆាំងផង

ទី០ សូត្រ៣ដង

សូត្រចំនួន ដង

ផលប្រយោជន៍: គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការគោរពទាំងអស់

យោងតាម:អាប៊ូដាវូត : ៥០៨២ | ឬ​ Trimidhi : ១៦/១៤៥៦

អាពឌុលឡេាះ បិន ខាបៃប​ (رضي الله عنه) បានរាយការណ៍ថាព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)បានមានបន្ទូលថា៖

សូត្រ ជំពូក ទី​១១២ , ទី១១៣ និង ទី១១៤ ចំនួន ៣ ដង នៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលព្រលប់។ វានឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការគោរពទាំងអស់។

អាល់ប៊ូខារី :

ហេីយវា ត្រូវបានគេដឹងថាព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)បានសូត្រជំពូករបស់គម្ពីគួរអានរាល់យប់មុនពេលគាត់ចូលគេង។ គាត់នឹងលើកដៃរបស់គាត់បង្គំហេីយសូត្រជំពូក ទី​១១២ , ទី១១៣ និង ទី១១៤ ដាក់ក្នុងដៃ ហើយបន្ទាប់មកយកដៃរបស់គាត់ជូតពេញខ្លួនរបស់គាត់។

ហេីយវា ត្រូវបានគេដឹងថាព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ)បានសូត្រជំពូករបស់គម្ពីគួរអានទាំងនេះនៅពេលណាដែលគាត់ឈឺ។ ទេាះជានៅពេលគាត់សូត្រមិនកេីត ភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ អាអៃសាស់​​ (رضي الله عنه) បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់ឈឺខ្លាំងពេកគាត់មិនអាចអានវាដោយខ្លួនឯងបានទេប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ អាអៃសាស់​​ (رضي الله عنه)បានរាយការណ៍ថានាងធ្លាប់សូត្រជំនួសហើយត្រដុសវាពាសពេញរាងកាយរបស់គាត់(ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ))។

បកប្រែជំពួកទី១១២ :

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

១-ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ អល់ឡោះគឺជាម្ចាស់តែ មួយគត់

២-អល់ឡោះ គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេពឹងពាក់

៣-ទ្រង់មិនបានប្រសូតបុត្រឡើយ ហើយទ្រង់ក៏មិនត្រូវគេ ប្រសូតដែរ

៤-ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយ

បកប្រែជំពួកទី១១៣ :

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

១-ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ ខ្ញុំសុំពីម្ចាស់គ្រប់គ្រងពេល ទៀបភ្លឺឱ្យបញ្ចៀស

២-អំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតមក

៣-និងអំពីប្រការអាក្រក់នៃពេលយប់នៅពេលដែលភាព ងងឹតបានមកដល់

៤-និងអំពីប្រការអាក្រក់របស់ពួកស្ត្រីមន្តអាគមដែលសូត្រ ផ្លុំមន្តអាគមទៅក្នុងខ្សែចំណង

៥-ហើយនិងអំពីប្រការអាក្រក់របស់អ្នកច្រណែនឈ្នានីស នៅពេលដែលគេច្រណែនឈ្នានីស

បកប្រែជំពួកទី១១៤ :

ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

១-ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ ខ្ញុំសុំពីម្ចាស់នៃមនុស្សលោក

២-ដែលជាស្តេចគ្រប់គ្រងមនុស្សលោក

៣-ជាម្ចាស់នៃមនុស្សលោក

៤-ឱ្យបញ្ចៀសពីប្រការអាក្រក់នៃការញុះញង់របស់ ពួកស្ហៃតន

៥-ដែលវាញុះញង់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សលោក

៦-(ស្ហៃតននោះ)មកអំពីជិន និងមនុស្សលោក

​​​​ទី០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:Sahih Muslim 4/2088 and 2723 | At-Trimidhi 3390

អាបឌុលឡេាះ​បាននិយាយថានៅពេលព្រឹកមកដល់

យើងបានទៅ(រស់រាន)ដល់ពេលព្រឹកហើយនៅពេលនេះចំពោះអល់ឡោះជាអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ហើយការសរសើរទាំងអស់គឺសម្រាប់អល់ឡោះ។ គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិត្រូវបានគោរពបូជាលើកលែងតែអល់ឡោះតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានដៃគូចំពោះទ្រង់ជាកម្មសិទ្ធិនិងការសរសើរទាំងអស់ហើយព្រះអង្គជាអ្នកមានសិទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់។ បពិត្រលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអង្វរលោកអោយមានសេចក្តីសុខក្នុងរាត្រីនេះនិងអ្វីដែលមាននៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំជ្រកនៅលើលោកពីអំពើអាក្រក់នៅយប់នេះនិងអំពើអាក្រក់ដែលកើតមាននៅខាងក្រោម។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំជ្រកនៅលើព្រះអង្គពីភាពខ្ជិលច្រអូសនិងភាពចាស់ជរា។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំជ្រកនៅលើព្រះអង្គពីការធ្វើទារុណកម្មក្នុងភ្លើងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងផ្នូរ។


ទី០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី០ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

​​​​ទី១៦ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១៧ សូត្រ៣ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី១៨ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

​​​​ទី១៩ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី២០ សូត្រ១ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម:

ទី២១ សូត្រ៤ដង

ផលប្រយោជន៍:

យោងតាម: Abu Dawood 5060 Da`eef hadith

អត្ថន័យ: ឱអល់ឡេាះ ខ្ញុំបាន(រស់រាន)ទៅដល់ពេលព្រឹកហើយអំពាវនាវ(ដង្ហេីរហៅ)ដល់ទ្រង់ដែលជាអ្នកកាន់កាប់បល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ ហេីយទេវតារបស់ទ្រង់ និង ការបង្កើតទាំងអស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើជាសាក្សីថាទ្រង់គឺជាអល់ឡោះ។ គ្មាននណាម្នាក់មានសិទ្ធិត្រូវបានគេគោរពបូជាលើកលែងតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដោយគ្មានដៃគូនិង ព្យាការីម៉ូហាំមាត់(ﷺ) គឺជាអ្នកបម្រើនិងជាអ្នកផ្ញើសាររបស់ទ្រង់

ទី២២ សូត្រ៣ដង

មានអត្ថន័យថា:

ឱអល់ឡេាះអើយសូមផ្តល់សុខភាពល្អដល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំ

ឱអល់ឡោះជួយដល់សុខភាពល្អដល់ត្រចៀករបស់ខ្ញុំ។

ឱអល់ឡោះសូមផ្តល់សុខភាពល្អដល់ខ្ញុំ។

ក្រៅពីទ្រុង គ្មានទេព្រះជាម្ចាស់។

ឱអល់ឡោះខ្ញុំសំុទ្រង់បញ្ជៀសពីការមិន្ទិល(មិនទុកចិត្តព្រះ)និង ភាពក្រីក្រ។

ហើយខ្ញុំសូមទ្រង់បញ្ជៀសពីការធ្វេីទារណកម្មនៅក្នុងផ្នូរ។

ក្រៅពីទ្រុង គ្មានទេព្រះជាម្ចាស់។

ផលប្រយោជន៍:អ្នកណាសូត្រវានៅពេលល្ងាចនឹង។នោះខ្លួនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលយប់។

យោងតាម:[Abu Dawud 4/318]

ទី២៣ សូត្រ៧ដង

មានអត្ថន័យថា: មានអល់ឡោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំ, គ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិត្រូវបានគោរពបូជាលើកលែងតែទ្រង់ទេដែលខ្ញុំពឹងផ្អែកលើហើយទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់នៃបល្ល័ង្កដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។

ផលប្រយោជន៍: អ្នកណាហើយសូត្រវា7ដងនោះអល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់ឲ្យនូវអ្វីៗដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បាននៅលើលោកីយ៍នេះឬក៏ទៅលោកខាងមុខ(បរលោក)

យោងតាម:[Abu Dawud 4/321]

ទី២៤ សូត្រ១០០ដង

មានអត្ថន័យថា: ក្រៅពីអល់ឡោះគ្មានទេព្រះជាម្ចាស់,គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិត្រូវបានគេសំពះលើកលែងតែអល់ឡេាះតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានដៃគូ។​ទ្រង់ជាម្ចាស់រាល់ៗអធិបតេយ្យភាព(មហាអំនាច)និងការសរសើរទាំងឡាយហើយទ្រង់លើអ្វីៗទាំងអស់។

ផលប្រយោជន៍: អាបូហឺរុយរោះ បានមានប្រសាសន៍ថា ព្យាការី ម៉ូហាម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា “អ្នកណាដែលនិយាយ​ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ‏​មួយរយដងនឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចគ្នានឹងបានដេាះលែងទាសករដប់នាក់; ហើយអំពើល្អមួយរយនឹងត្រូវកត់ទុកក្នុងគណនីរបស់គាត់ហើយអំពើខុសឆ្គង(បាបកម្ម)មួយរយនឹងត្រូវដកពីគណនេយ្យរបស់គាត់ហើយវានឹងជាខែលការពារពីសាយតននៅថ្ងៃនោះរហូតដល់យប់ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើអំពេីល្អអ្វីប្រសេីរជាងនេះទេលេីកលែងតែអ្នកដែលបានសូត្រវាបានច្រេីនជាងគាត់។

យោងតាម: Sahih al-Bukhari 6403

Book 80, Hadith 98

Vol. 8, Book 75, Hadith 412

ទី២៣ សូត្រ១០០ដង

មានអត្ថន័យថា: អល់ឡោះ មហាស្អាតស្អំ ហើយរាល់ការកោតសរសើរ ចំពោះទ្រង់ ។ អល់ឡោះ មហាស្អាតស្អំ មហាធំអស្ចារ្យ។

ផលប្រយោជន៍: អាបូហឺរុយរោះ បានមានប្រសាសន៍ថា ព្យាការី ម៉ូហាម៉ាត់ (ﷺ) បានមានប្រសាសន៍ថា “អ្នកណាដែលនិយាយថា سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ មួយរយដងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបានអត់ទោសរាល់អំពើបាបរបស់គាត់ទោះបីអំពើបាបដូចជាពពុះទឹកសមុទ្រក៏ដោយ ។”

ហាទីស្សទី២

"មានពាក្យពីរឃ្លារដែលងាយស្រួលនិយាយសម្រាប់អណ្តាតប៉ុន្តែវាធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងតុល្យភាព(ជញ្ជីង)និងគួរឱ្យស្រឡាញ់ចំពោះ ព្រះមហាអាណិតស្រលាញ់ (អល់ឡោះ) ហើយពួកគេគឺ​​​​​​​​ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

យោងតាម: Sahih al-Bukhari 6405 & 6046

Book 80, Hadith 100 & 101

Vol. 8, Book 75, Hadith 414 & 415