អល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់ ٱلل‍َّٰه‎ Allah

ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកណា?

មានតែទ្រង់ទេីបអាចឆ្លេីយសំនួរនេះបាន

ទ្រង់បានមានបន្ទូលឆ្លើយប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរបស់ទ្រង់គឺអាល់គួរអានថា​

''ក្នុងនាមអល់ឡោះមហាសប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់។

ជំពូកទី៥៩

ឃ្លាទី -ទ្រង់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដែលគ្មានម្ចាស់ណាត្រូវគេ គោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដក្រៅពីទ្រង់ឡើយ។ ទ្រង់ជាម្ចាស់ដែល ដឹងនូវភាពអាថ៌កំបាំង និងភាពលាតត្រដាង។ ទ្រង់ជាម្ចាស់មហា សប្បុរស មហាអាណិតស្រឡាញ់

ឃ្លាទី -ទ្រង់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដែលគ្មានម្ចាស់ណាត្រូវគេ គោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដក្រៅពីទ្រង់ដែលជាសេ្ដចដ៏មហាជ្រះស្អាត ស្អាតស្អំគ្រប់លក្ខណៈ ផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពត្រួតត្រារាល់ទង្វើនៃខ្ញុំរបស់ ទ្រង់ មានអនុភាពខ្លាំងពូកែ ខ្ពង់ខ្ពស់ ថ្កុំថ្កើងបំផុត។ អល់ឡោះមហា ស្អាតស្អំអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើស្ហ៊ីរិកនោះ។

ឃ្លាទី -ទ្រង់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកធ្វើឱ្យមានរូបរាង។ ទ្រង់មាននាមជាច្រើនដ៏ល្អប្រពៃ។ អ្វីៗនៅលើមេឃ ជាច្រើនជាន់ និងផែនដីលើកតម្កើងទ្រង់។ ហើយទ្រង់មហាខ្លាំងពូកែ មហាគតិបណ្ឌិត

ជំពូកទី១១២

១-ចូរអ្នក(មូហាំម៉ាត់)ពោលថាៈ អល់ឡោះគឺជាម្ចាស់តែ មួយគត់

២-អល់ឡោះ គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេពឹងពាក់

៣-ទ្រង់មិនបានប្រសូតបុត្រឡើយ ហើយទ្រង់ក៏មិនត្រូវគេ ប្រសូតដែរ

៤-ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយ

ជំពូកទី២

ឃ្លាទី ២៥៥-អល់ឡោះតែមួយគត់ គ្មានម្ចាស់ណាដែលត្រូវគេគោរព សក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដផ្សេងពីទ្រង់ដែលរស់ជាអមតៈដែលជាអ្នកគ្រប់ គ្រងឡើយ។ ទ្រង់មិនងងុយ ហើយក៏មិនគេងដែរ។ អ្វីៗដែលមាន នៅលើមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់។ គ្មាន បុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅចំពោះមុខអល់ឡោះឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ។ ទ្រង់ដឹងនូវអ្វីដែល មាននៅពីមុខ និងនៅពីក្រោយពួកគេ។ ហើយពួកគេមិនដឹងអំពីការ ដឹងរបស់ទ្រង់ឡើយ លើកលែងតែអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយកួរស៊ី២របស់ទ្រង់ទូលំទូលាយនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់ និង ផែនដី។ ហើយការថែរក្សាភពទាំងពីរនោះមិនធ្វើឱ្យទ្រង់លំបាកឡើយ។ ហើយទ្រង់មហាខ្ពង់ខ្ពស់ មហាឧត្តុង្គឧត្តម

និងជាច្រេីនទៀតដែលទ្រង់បានប្រាប់រាប់មិនអស់

អ្វីទៅព្រះជាម្ចាស់?

សំរាប់មនុស្សលេាកព្រះជាម្ចាស់គីជាព្រះដែលមាន គុណលេីខ្លួន ដេាយបានបង្កេីតខ្លួន(មនុស្សលេាក)​ហេីយ បានផ្តល់ការផ្គតផ្គង់និងមេីលថែរក្សា ខ្លួនគេ និងផ្តល់អ្វីៗនៅក្នុងលេាកសំរាប់ជាការសំរួលដល់ការ គេារពតាមបទបញ្ជារ(ច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់) ។ ទេាះជាមនុស្សលេាកទទួសស្គាល់ទ្រង់ជាម្ចាស់ឬមិន ទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាម្ចាស់ពិតរបស់ខ្លួនក៏ទ្រង នៅមានព្រះទ័យមេត្តាផ្តល់នូវការផ្គត់ផ្គង់និងមេីល​​ ថែរក្សា។

ហេតុអ្វីបានជាយើងម្នាក់ៗជ្រេីសរេីសយកការគេារពព្រះខុស់ៗគ្នា?

រឺក៍​ដេាយសាតែតាម ជីដួនជីតាយេីង?

រឺក៍តាមគ្នីតាមគ្នាកុំអេាយខុសគេ?

រឺក៍តាមចំនេះដឹងនិងការយល់ឃេីញរបស់​យេីង​ តេីការយល់ឃេីញរបស់យេីងពិតជាត្រឹមត្រូវរឺ?

តេីព្រះណាមួយជាព្រះ ដ៏ពិតប្រាកដ៍?

ចាប់តាំពីដេីមកំណេីតភពផែនដីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ​ នៅលើលេាកយេីងនេះហេតុអ្វីបានជាមានព្រះជាម្ចាស់​ច្រេីនរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានមនុស្សសំពះគេារពបូជារ?

ដេាយដឹងថា ផែនដី​ដែលមនុស្សរស់នៅមានតែមួយ គ្រានតែ ទ្វីបខុសគ្នា​ហេីយប្រេីព្រះច័ន្ទ និង ព្រះអាទិត្យរួមគ្នា ស្រូបយកខ្យល់អុកសុីសែនរួមគ្នា ក្រេាមផ្ទៃមេឃតែមួយ។

សូមទាញចំនាប់អារម្មណ៏និងការគិតរបស់យេីងបន្តិចមេីល​ ទៅលេីសម័យកាលមុនប្រជាជនខ្មែរយេីងគេារពសំពះព្រះពុទ្ធ តេីគាត់គេារពសំពះព្រះអ្វីខ្លះ?​

ឧទាហរណ៏៍: ដូចជាព្រះព្រំជាដេីម​រហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន បានកសាងអង្គវត្តជាមួយចំលាក់ដំណាងជាច្រេីនរាប់មិនអស់ ​តេីការគេារពរបស់ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យនេាះ​ខុសឆ្គង រឺ មិនត្រឹមត្រូវទេីបយេីងប្តូរការគេារពសំពះព្រះជាម្ចាស់​រឺក៍និយាយបានថាប្តូរព្រះជាម្ចាស់? ហេតុអ្វីបានជា​​​យេីងប្តូរ?

តេីយេីងអាចប្តូរព្រះជាម្ចាស់បានរឺ?

ជាទូទៅ អ្វីៗដែលយេីងបានបង្កេីត យេីងអាចបង្កេីតជាថ្មីដេីម្បីប្តូរ រឺ ជំនួសវាបាន។​ តែអ្វីដែលបង្កេីតយេីងនេាះយេីងមិនអាចប្តូរវាបានឡេីយ

សូមកុំច្រលំថាយេីងជាអ្នកបង្កេីតកូនចៅរបស់យេីង(មនុស្សលេាក​​) យេីងគ្រាន់តែជាអ្នកផ្តល់កំនេីតប៉ុណ្ណេាះ​

ឧទាហរណ៏៍:ថាមានគ្នាយេីងគាត់ចង់បានកូនចៅណាស់ ​ទេាះជាគាត់ខំយា៉ងណា ​រកវីធីណា ក៍គ្មានផ្លូវដែរ។ លេីកលែងតែព្រះអនុញ្ញាត្តិទេីបបាន។

មនុស្សលេាកមិនអាចដឹងនូវអ្វីដែលខ្លូនមិនបានបង្កេីតឡេីយ

មនុស្សលេាកមិនដឹងសូម្បីតែរូបរាងកាយដែលខ្លួនកំពង់សន្ធិតហេីយប្រេីប្រាស់រាងកាយ​ តេីម្ចាស់របស់វាបានបង្កេីតវាយា៉ងណា? ហេីយដូងព្រលឹងវិញាណ្ណិ​ វានឹងបន្តទៅណាក្រេាយពេលវាបានចាកចេញពីខ្លូន(ស្លាប់)។

បេីម្ចាស់ថានសូរគា៏និងថាននរគទ្រង់​មិនបានប្រាប់យេីងអេាយដឹងក្នុង គម្ពីរ​របស់ទ្រង់តាមរយ:ទេវតានិង​ព្យាការី​ដែលទ្រង់បានតែងតាំង សំនួរសូរថាតេីយេីងអាចដឹងតាមវិធីណា​?

ព្រះនៃព្រះទាំំងឡាយ

ពុំមានព្រះជាម្ចាស់ណាហានតាំខ្លួនថាជាម្ខាស់នៃអ្វីទាំងឡាយទេ ​មានតែអល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គគត់ គ្មានដៃគូរប្រដូច គ្មានម្ចាស់ណាពីលេីទ្រង់ទេ

អល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គគត់ ម្ចាស់ដែលបានបង្កេីតអ្វីៗទាំឡាយ។ ព្រេាះថាមានតែទ្រង់ទេដែលបានពន្យល់នូវការបង្កេីត របៀបបង្កេីតមូលហេតុនៃការបង្កេីតជាដេីម។

ដូចជា:

ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានបង្កេីត​មេឃនឹងដីនឹងអ្វីៗនៅរវាងមេឃនឹងដីចំនួន៦ថ្ងៃ។

ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានបង្កេីតមនុស្សលេាកសំរាប់មេីលខុសត្រូវភពផែនដី។

ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានបង្កេីតមនុស្សលេាកនិង ឌួងព្រលឹង​(ជិន)សំរាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់ជាដេីម។

តេីអល់ឡោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់អ្វីខ្លះអំពីទ្រង់អេាយយេីងបានដឹង? រឺ​ យេីងបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីទ្រង់?

កាលពីដំបូងឡេីយមានតែទ្រង់មួយអង្គគត់ ទ្រង់គ្មានអ្នកបង្កេីតទ្រង់ឡេីយ

ទ្រង់គង់នៅកន្លែងខ្ពស់គ្មានអ្វីនៅពីលេីទ្រង់ឡេីយ(គ្មានមេឃគ្របពីលេីទ្រង់)ដូចនេះទ្រង់ជាព្រះដ៍មហាខ្ពង់ខ្ពស់​(អាល់អាក់លា​​ AL AK LA)ជាព្រះនាមមួយរបស់ទ្រង់ក្នុងចំនេាម៩៩ព្រះនាម។

បន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្កេីមេទេវតាមានឈ្មេាះថា ​ជីបរ៉អីល​​ រឺហៅ ជិបព្រេល​​ ហេីយទេវតាអង្គេនេាះបាននិយាយផ្លាមថា:

បន្ទាប់មកទ្រង់បាន

សូមរងចាំតាមដានភាកបន្តទៀត១- អេីរ រេាះមា៉ន​ الرَّحْمَنُ AR-RAHMAAN​ មហាសប្បុរស

មហាមេតាករុណា ឬ​ មានមេត្តាករុណាច្រើនបំផុត​ មិនអាចគណនាបានឡេីយ

អល់ឡោះ អេីរ រេាះមា៉ន សំដែងព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គលើសត្វ,មនុស្សលេាក, និងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសកលលោក។

២- អេីរ រេាះហុីម​ الرَّحِيمُ AR-RAHEEM មហាអាណិតស្រឡាញ់

អ្នកផ្តល់សេចក្តីមេត្តាករុណា , ម្ចាស់នៃមេត្តាករុណាដែលរួមបញ្ចូលការបង្កើតរបស់ទ្រង់។ អេីរ រេាះហុីម ចង្អុលបង្ហាញពីភាពធំធេងនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់អល់ឡោះនិងបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃមេត្តាករុណានេះទៅលើការបង្កើតរបស់ព្រះអង្គ។

៣- អាល់មាលីខ الْمَلِكُAL-MALIK ព្រះមហាក្សត្រ និងជាម្ចាស់កិត្យានុភាព

ព្រះមហាក្សត្រនិងជាម្ចាស់កិត្យានុភាព , អ្នកដែលមានគុណសម្បត្ដិនៃម្កុដ (នគរ) អំនាចអំណាច។ អល់ឡោះគឺអាល់ម៉ាលីកុលហាកក។ គាត់គឺជាអ្នកដែលកាន់កាប់នូវកិច្ចការទាំងអស់។ គាត់បញ្ជាបង្កើតនិងធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បាន។

៤- អាល់គុទទេាះ الْقُدُّوسُAL-QUDDUS មហាបរិសុទ្ធ ឬ​ សុទ្ធសាធ


៥- អាស់សាលាមالسَّلاَمُ AS-SALAM មហាល្អឥតខ្ចោះនិងអ្នកផ្តល់សន្តិភាព


៦- អាល់ម៉ូមុីនالْمُؤْمِنُ AL-MU’MIN អ្នកដែលផ្តល់ឱ្យជំនឿនិងសន្តិសុខ


៧-​ អាល់់​ម៉ូហៃមុីន الْمُهَيْمِنُ AL-MUHAYMIN


៨- អាល់អាសុីស الْعَزِيزُ AL-AZEEZ


៩- អាល់ជេីបបេុីរ الْجَبَّارُ AL-JABBAR


១០- អាល់មូតាកាពពៀរ ٱلْمُتَكَبِّرُ AL-MUTAKABBIR


១១- អាល់ខ័រលៀខ ٱلْخَالِقُ AL-KHAALIQ


១២- អាល់បារុី ٱلْبَارِئُ AL-BAARI’


១៣- អាល់មូសាវវៀរ ٱلْمُصَوِّرُ AL-MUSAWWIR


១៤- អាល់ហ្គាស់ហ្វេីត្រ ٱلْغَفَّارُ AL-GHAFFAR


១៥- អាល់កេាះហេីត្រ ٱلْقَهَّارُ AL-QAHHAR


១៦- អាល់វ៉ាស់ហាព ٱلْوَهَّابُ AL-WAHHAAB


១៧- អាល់រ៉ាហ្សាកٱلْرَّزَّاقُ AR-RAZZAAQ


១៨- អាល់ហ្វាតាស ٱلْفَتَّاحُ AL-FATTAAH


១៩- អាល់អាលីម ٱلْعَلِيمُ AL-‘ALEEM


២០- អាល់កពីឌ្សٱلْقَابِضُ AL-QAABID


២១- អាល់ពាសីត ٱلْبَاسِطُ AL-BAASIT


២២- អាល់ខហ្វីឌ្ស ٱلْخَافِضُ AL-KHAAFIDH


២៣- អើរ​ រ៉ ហ្វៀក ٱلْرَّافِعُ AR-RAAFI’


២៤- អាល់មូអុីស្ហٱلْمُعِزُّ AL-MU’IZZ


២៥- អាល់ មូហ្សីល ٱلْمُذِلُّ AL-MUZIL២៦- អាស់ សាម៉ៀក ٱلْسَّمِيعُ AS-SAMEE’


២៧- អាល់ពាសៀត្រ ٱلْبَصِيرُ AL-BASEER


២៨- អាល់ហាកាំ ٱلْحَكَمُ AL-HAKAM


២៩- អាល់អាឌិល ٱلْعَدْلُ AL-‘ADL


៣០- អាល់លាទីហ្វ ٱلْلَّطِيفُ AL-LATEEF


៣១- អាល់ខពៀរ៉ ٱلْخَبِيرُ AL-KHABEER


៣២- អាល់ហាលីម ٱلْحَلِيمُ AL-HALEEM


៣៣- អាល់អាស៊ីម ٱلْعَظِيمُ AL-‘ATHEEM


៣៤- អាល់ហ្គហ្វូរ ٱلْغَفُورُ AL-GHAFOOR


៣៥- អាសសាកួត្រ ٱلْشَّكُورُ ASH-SHAKOOR


៣៦- អាល់អាលី ٱلْعَلِيُّ AL-‘ALEE


៣៧- អាល់ខាបៀត្រ ٱلْكَبِيرُ AL-KABEER


៣៨- អាល់ហាហ្វីស ٱلْحَفِيظُ AL-HAFEEDH


៣៩- អាល់មូកីត ٱلْمُقِيتُ AL-MUQEET


៤០- អាល់ហាសុីប ٱلْحَسِيبُ AL-HASEEB


៤១- អាល់ជេីលីល ٱلْجَلِيلُ AL-JALEEL


៤២- អាល់ការុីម ٱلْكَرِيمُ AL-KAREEM


៤៣- អាល់រ៉កីប ٱلْرَّقِيبُ AR-RAQEEB


៤៤- អាល់មូជីប ٱلْمُجِيبُ AL-MUJEEB


៤៥- អាល់វ៉ាសៀកٱلْوَاسِعُ AL-WAASI’


៤៦- អាល់ហាកីម ٱلْحَكِيمُ AL-HAKEEM


៤៧- អាល់វ៉ាឌូឌ ٱلْوَدُودُ AL-WADOOD


៤៨- អាល់ម៉ាជីទ ٱلْمَجِيدُ AL-MAJEED


៤៩- អាល់ពាអុីស្សٱلْبَاعِثُ AL-BA’ITH


៥០- អាស្ហស្ហាហ៊ីឌ ٱلْشَّهِيدُ ASH-SHAHEED


៥១- អាល់​ហកក ٱلْحَقُّ AL-HAQQ


៥២- អាល់វ៉ាកីល ٱلْوَكِيلُ AL-WAKEEL


៥៣- អាល់កវី ٱلْقَوِيُّ AL-QAWIYY


៥៤- អាល់ម៉ាតីន ٱلْمَتِينُ AL-MATEEN


៥៥- អាល់វ៉ាលី ٱلْوَلِيُّ AL-WALIYY


៥៦- អាល់ហាមុីឌ ٱلْحَمِيدُ AL-HAMEED


៥៧- អាល់មូហ សុី ٱلْمُحْصِيُ AL-MUHSEE


៥៨- អាល់មូព ឌី ٱلْمُبْدِئُ AL-MUBDI


៥៩- អាល់មូអីឌ ٱلْمُعِيدُ AL-MU’ID


៦០- អាល់មូហ យី ٱلْمُحْيِى AL-MUHYEE


៦១- អាល់មូមីត ٱلْمُمِيتُ AL-MUMEET


៦២- អាល់ហៃ ٱلْحَىُّ AL-HAYY


៦៣- អាល់កយ យ៉ូម ٱلْقَيُّومُ AL-QAYYOOM


៦៤- អាល់វ៉ាជីឌ ٱلْوَاجِدُ AL-WAAJID


៦៥- អាល់ម៉ាជីឌ ٱلْمَاجِدُ AL-MAAJID


៦៦- អាល់វ៉ាហុីឌ ٱلْوَاحِدُ AL-WAAHID


៦៧- អាល់អាហាឌ ٱلْأَحَد AL-AHAD


៦៨- អាស ស្មាឌ ٱلْصَّمَدُ AS-SAMAD


៦៩- អាល់កឌៀរ៉ ٱلْقَادِرُ AL-QADEER


៧០- អាល់មូកតាឌៀរ៉ٱلْمُقْتَدِرُ AL-MUQTADIR


៧១- អាល់មូ កឌ​​ ឌីម ٱلْمُقَدِّمُ AL-MUQADDIM


៧២- អាល់មូអាខ ខៀរ៉ٱلْمُؤَخِّرُ AL-MU’AKHKHIR


៧៣- អាល់អាវវា៉ល់ ٱلأَوَّلُ AL-AWWAL


៧៤- អាល់អាខៀរ៉ ٱلْآخِرُ AL-AAKHIR

ចុងក្រោយ

៧៥- អាហ្សហៀរٱلْظَّاهِرُ AZ-DHAAHIR


៧៦- អាល់ពាទីនٱلْبَاطِنُ AL-BAATIN


៧៧- អាល់វាអាលី ٱلْوَالِي AL-WAALI


៧៨- អាល់មូតាអាលីٱلْمُتَعَالِي AL-MUTA’ALI


៧៩- អាល់ ពេីររ ٱلْبَرُّ AL-BARR


៨០- អាត្តាវ វេុីព ٱلْتَّوَّابُ AT-TAWWAB


៨១- អាល់មូន​ តាកីន ٱلْمُنْتَقِمُ AL-MUNTAQIM


៨២- អាល់ អាហ្វូវ ٱلْعَفُوُّ AL-‘AFUWW


៨៣- អេីរ រ៉ អ៊ូហ្វ ٱلْرَّؤُفُ AR-RA’OOF


៨៤- ម៉ាលីកូលមូល مَالِكُ ٱلْمُلْكُ MAALIK-UL-MULK


៨៥- ហ្ឌ្សល់ ជេីលេីលីវា៉ល់អិខរ៉ម ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامُ DHUL-JALAALI WAL-IKRAAM


៨៦- អាល់មូកសុីតٱلْمُقْسِطُ AL-MUQSIT


៨៧- អាល់ជាមៀកٱلْجَامِعُ AL-JAAMI’


៨៨- អាល់ហ្គរនី ٱلْغَنيُّ AL-GHANIYY


៨៩- អាល់មូគនី ٱلْمُغْنِيُّ AL-MUGHNI


៩០- អាល់ម៉ាអៀគ ٱلْمَانِعُ AL-MANI’


៩១- អាឌូត្រ ٱلْضَّارُ AD-DHARR


៩២- អាន់ណាហ្វៀក ٱلْنَّافِعُ AN-NAFI’


៩៣- អាន់ណួត្រ ٱلْنُّورُ AN-NUR


៩៤- អាល់ហ៊េីឌី ٱلْهَادِي AL-HAADI


៩៥- អាល់ពាឌៀក ٱلْبَدِيعُ AL-BADEE’


៩៦- អាល់ពាកី ٱلْبَاقِي AL-BAAQI

អមត: ,ជានិរន្ត (ការរស់រានមានជីវិតជារៀងរហូត)

៩៧- អាល់វ៉ារុីស្ហ ٱلْوَارِثُ AL-WAARITH


៩៨- អេីត្រ រ៉ស៊ីឌ ٱلْرَّشِيدُ AR-RASHEED


៩៩- អាស់សរពួត្រ ٱلْصَّبُورُ AS-SABOOR

ការអត់ធ្មត់ការអត់ធ្មត់